h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือข่าย


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือข่าย     

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะนิเทศ นายวิญญูู คุณกันหา ผอ.ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา, นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน บึงชวน ร่วมประชุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เครือข่ายบึงชวน และออกตรวจเยี่ยมห้องเรียน ที่โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา.โรงเรียนบ้านหนองตะไก้,โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เครือข่ายที่รับผิดชอบ และมอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง   ผอ.สพป.ชย.เขต 3  พร้อมด้วย นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามและให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังขอนสัก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในโอกาสเปิดเรียนวันแรก 

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.2998049366976967

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/283085ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 108 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107