h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


     เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางธณัณณัฐ คำยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ได้นำเสนอการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและร่วมกัน     

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  นางธณัณณัฐ คำยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ได้นำเสนอการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  การดูแลนักเรียนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

 

 ส่งข่าวโดย : นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนิน   เมื่อวันที่ : 07 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 157 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107