h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

โรงเรียนวังกะอาม รับการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


     การนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙     

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวังกะอาม  ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วย นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) นายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.สุพิชชา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ และคณะผู้บริหารเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล  เยี่ยมห้องเรียน รับฟังรายงานการเตรียมมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และร่วมประชุมขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

 ส่งข่าวโดย : นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนิน   เมื่อวันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 104 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107