h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการกับคณะครู และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563


     โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการกับคณะครู และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563     

ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  “ปี 2563 ปีทองของการอ่าน” (MOU) ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)   ระหว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมได้มอบเกียรติบัตร

และรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ แต่งเรื่องจากภาพ  และเขียนเรียงความวันภาษาไทย แห่งชาติ  พ.ศ. 2563

ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดย นายทรงพล  ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ แต่งเรื่องจากภาพ  และเขียนเรียงความ

วันภาษาไทย แห่งชาติ  พ.ศ. 2563  ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โดย นายทรงพล  ก้อนเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งข่าวโดย : นางสาวกนกพรรณ อภัย   เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107