h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน"


     วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก นำโดย นายสมาน พรมอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน"     

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก นำโดย นายสมาน พรมอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ปี 2563 ปีทองของการอ่าน"  ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างโรงเรียนบ้านวังขอนสัก กับครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของการจัดการเรียนการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้เป้าหมาย "คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด" โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งด้านความร่วมมือสนันสนุน และส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมส่งข่าวโดย : นายอภิสิทธิ์ แสนตัน   เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 106 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107