h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563     

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency) การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา และการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอนผู้ดูแลระบบ ICT หรือ Website 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน คณะวิทยากรนำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม ICT และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CPM3PR&set=a.3078708605577709

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/299303ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 เปิดอ่าน: 232 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107