h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ “รู้รักษ์...รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ “รู้รักษ์...รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     

ด้วยกลุ่มบริษัทนานี ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ “รู้รักษ์...รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวขนไทย เล็งเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวอันได้แก่ การช่วยรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว จนนำไปสู่ระดับชุมชน สังคมประเทศชาติ การใช้อย่างรู้คุณค่า จึงนำมาสู่การรู้รักษ์ เพื่อต่อยอดการรู้สะสม รายละเอียดดังแนบ สพฐ.จึงขอให้ สพป.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียนที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานนี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500(วงเล็บมุมซอง”โครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-648-8000 ต่อ 1132/1130 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 01 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน: 276 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107