h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน”


     ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังกะอาม พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน”     

เมื่อวัน อังคาร ที่ ๔  สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวังกะอาม นำโดย นายบุญเลิศ  ภิรมย์ขวัญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังกะอาม  นางธณัณณัฐ  คำยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมด้วยคณะครูและ  บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี 2563 ปีทองของการอ่าน”  ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างโรงเรียน  วังกะอาม กับครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของการจัดการเรียนการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้เป้าหมาย "คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด"ส่งข่าวโดย : นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนิน   เมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107