h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563

"การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา"


     การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)     

     เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำโดย นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓   นายสุรพล แช่มขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารฯ นายหาญ ดิเรกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ในการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายมานะ  อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ก่อนรับการประเมินในครั้งที่ ๑  โดยคณะนิเทศ ติดตาม ได้เดินเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียนก่อนรับฟังการรายงานการปฏิบัติงาน

    ในการนี้ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107