h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสิ่งแวดล้อม ศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน" (Sustainable Development Goals:SDGs)


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน" (Sustainable Development Goals:SDGs)     

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสิ่งแวดล้อม ศึกษา "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน" (Sustainable Development Goals:SDGs) ซึ่งการเข้าร่วมรับการอบรม SDGs เพื่อการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรอบเป้าหมาย SDGs เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการวางแผนปฏิบัติการความร่วมมือ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้แลกเปลี่ยเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด จำนวน 80 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จังหวัดนครราชสีมา) คุณอลงกรณ์ พึ่งจัน,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3,น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ บ้านไร่คุณนาย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม8 ส.ค.63:https://web.facebook.com/media/set?vanity=CPM3PR&set=a.3102029693245600

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/300566ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 08 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน: 73 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107