h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน


     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน


     

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของประธานรัฐสภา ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่นที่ 20 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมืองและนักบริหารระดับสูงจากองค์กรอสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปทั้งสิ้น 150 คน ในการนี้ สพฐ.ขอความร่วมมือ สพท.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.kpi.ac.th มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2141 9697 นางสาวสาริณี เปรมประวัติ ผู้ประสานงานไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 39 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107