h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ


     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ


     

ด้วยสำนักงานรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ DVD ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สื่อมัลติมีเดีย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในการนี้ สพฐ.ขอให้ สพท.ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php คลิกเลือกหัวข้อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรอุมา กรรเชียง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 4570 1991

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 54 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107