h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV


     การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV ระยะทดลองดำเนินการ ปีการศึกษา 2563     

  วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำโดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV ระยะทดลองดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 จาก ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศน.ภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา และได้รับคำแนะนำรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและคณะครู

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

http://kpw.chaiyaphum3.go.th

 ส่งข่าวโดย : วาสนา ประทุมวงค์   เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 64 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107