h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา (อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)


     เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในสถานศึกษา (อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) ขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.จัตุรัส จ.ชัยภ     

เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในสถานศึกษา (อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) ขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นปะธานในพิธี ด้านวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ประกอบด้วย พันโทชยุต  ศาตะโยธิน นายกสโมสรฯ (ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) นายประสงค์  ชัยสาร ที่ปรึกษาสโมสรฯ (ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) และนายณัฏฐภัทร  กังสดาลมณีชัย เลขาธิการสโมสรฯ (ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งข่าวโดย : นายสันติ สิงหาพรม   เมื่อวันที่ : 20 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 58 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107