h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"


     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) นำโดย นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓     

      เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)นำโดย นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู   นักเรียน จัด     กิจกรรม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดบูรณ์ บ้านปะโค  ตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ        โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน๑๐๔ คนเข้าร่วมกิจกรรม  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียนได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม การรับฟังการบรรยายธรรม โดย พระครูพินิจสมณวัตร และพระพาศ ธมฺมทีโป วัดบูรณ์

บ้านปะโค การอาราธนาศีล การสมนาทานศีลการฝึกสมาธิ การเดินจงกลม และการทำบุญตักบาตร

 

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง   เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 66 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107