h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถา


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื     

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล),โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.จัตุรัส และน.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/316294ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 53 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107