h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

ปชส.การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน


     ปชส.การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน


     

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะภาพหรือกราฟฟิก(Infographic) เพื่อการสื่อสาร ที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลเท็จจริงถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  ที่รัฐบาลดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม(Participatory Communication) ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์(Online)และการเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไฟล์ประกอบ
หนังสือ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2563 เปิดอ่าน: 55 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107