h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)


     วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคกเพชร     

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโคกเพชร

 ส่งข่าวโดย : วาสนา ประทุมวงค์   เมื่อวันที่ : 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 48 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107