h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


     การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563     

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

  นำโดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร

รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จาก ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศน.ภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล นายไพโรจน์ ลีหัวสระ นางประณีต ลีหัวสระ คณะผู้อำนวยการเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

 ส่งข่าวโดย : วาสนา ประทุมวงค์   เมื่อวันที่ : 01 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 73 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107