h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1


     ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1


     

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2563 รายละเอียดดังแนบ

 ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 14 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 47 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107