h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต


      วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ทุกท่าน ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และได้ให้คำแนะนำ เพื่อประบปรุงดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิ     

  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ทุกท่าน

ที่ได้มานิเทศ  ติดตาม  และได้ให้คำแนะนำ เพื่อประบปรุงดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัตืงาน อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดีส่งข่าวโดย : นางสาวอรพิณ นกสามเมือง   เมื่อวันที่ : 15 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน: 27 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107