รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: [02 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 104 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย นวัตกรรม "หลักการ COVID" โดยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [28 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 1028 ครั้ง
ผลงานการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โดย: [13 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 299 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย: [12 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 258 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ