เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"การพัฒนาชุดการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" โดย: [25 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 224 ครั้ง
ผลงานวิชาการระดับอนุบาล จัดทำโดย นางกัญญาลักษณ์ แดขุนทด โดย: [05 ตุลาคม 2558] เปิดอ่าน 881 ครั้ง
รายงานการวิจัยการพัฒนาครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยโมดูลการเรียนรู้: กรณีโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดย: [06 สิงหาคม 2557] เปิดอ่าน 669 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดย: [14 พฤษภาคม 2556] เปิดอ่าน 1781 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ