ประกาศผลการสอบราคาโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล โดย: [30 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 245 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล โดย: [17 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 355 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย: [26 พฤศจิกายน 2556] เปิดอ่าน 333 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า โดย: [26 พฤศจิกายน 2556] เปิดอ่าน 351 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ