ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [19 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล​ ขนาด​ 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 88 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน โดย: [09 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT ,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [24 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 168 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [09 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 103 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดย: [18 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 113 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย: [12 พฤศจิกายน 2556] เปิดอ่าน 265 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ