โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 โดย: [09 เมษายน 2564] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย: [10 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 71 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 โดย: [14 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 โดย: [14 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 97 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 โดย: [14 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 โดย: [05 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 124 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 134 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 โดย: [19 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 โดย: [11 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 167 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 17 รายการ