โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 โดย: [14 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 โดย: [14 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 โดย: [14 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 โดย: [05 ตุลาคม 2563] เปิดอ่าน 99 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 โดย: [15 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 โดย: [19 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 93 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 โดย: [11 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 142 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 โดย: [01 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 133 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 15 รายการ