ประกาศผู้ชนะสอบราคา โดย: [29 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 233 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 153 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 166 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: [27 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 201 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: [27 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 175 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย: [25 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 175 ครั้ง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 โดย: [24 มีนาคม 2558] เปิดอ่าน 423 ครั้ง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 โดย: [21 มีนาคม 2558] เปิดอ่าน 974 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิ่งก่อสร้างอื่น โดย: [29 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 219 ครั้ง
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบล โดย: [30 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 186 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ