โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: [11 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 159 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [19 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย: [31 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: [28 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 93 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สาขาบ้านหลังสัน โดย: [11 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 108 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 โดย: [25 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 123 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 134 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 152 ครั้ง
ยกเลิกประกาศสอบราคา โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 156 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 24 รายการ