ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [28 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 148 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [28 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 153 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย: [17 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 283 ครั้ง
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย: [17 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย: [02 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 307 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [28 ตุลาคม 2558] เปิดอ่าน 394 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จะสอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 โดย: [24 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 205 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ