ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย: [17 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 129 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย: [21 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 145 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย: [21 พฤศจิกายน 2560] เปิดอ่าน 542 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: [26 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: [25 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 130 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย: [27 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 112 ครั้ง
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน) โดย: [24 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดย: [11 มีนาคม 2556] เปิดอ่าน 3308 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 451 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง โดย: [26 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 305 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ