ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [07 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 157 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ