ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย: [13 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 117 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย: [27 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 109 ครั้ง
โรงเรียนบ้านศิลาทองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย: [24 กรกฎาคม 2558] เปิดอ่าน 142 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ