แจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563-30 มิถุนายน 2563 โดย: [09 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 152 ครั้ง
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 โดย: [09 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 154 ครั้ง
นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ที่มีผลคะแนนการสอบ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย: [03 เมษายน 2563] เปิดอ่าน 167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 253 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป๑ ฉใต้ถุนเตี้ยและบ้านพักครูแบบองค์การ โดย: [11 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 870 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ