โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: [30 ตุลาคม 2558] เปิดอ่าน 487 ครั้ง
เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย: [22 กันยายน 2558] เปิดอ่าน 553 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 3/2558 โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 208 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 2/2558 โดย: [10 สิงหาคม 2558] เปิดอ่าน 189 ครั้ง
หลักสูตรระยะสั้น โดย: [21 มกราคม 2558] เปิดอ่าน 1407 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ