โรงเรียนบ้านสะพานยาวประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ (๗ ห้องเรียน) โดย: [23 กุมภาพันธ์ 2558] เปิดอ่าน 185 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานยาว ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย: [02 กุมภาพันธ์ 2558] เปิดอ่าน 1129 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสะพานยาว สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ.ใต้ถุนเตี้ย โดย: [12 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 200 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ