โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ร่วมกับครูแดร์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนต่อต้านยาเสพติด โดย: [17 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 281 ครั้ง
สำหรับโครงการครูแดร์ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง ตำรวจ โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ โครงการนี้จะดำเนินต่อไปในอีกหลายโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายคือ ต้องการให้เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ช่วยกันต่อต้าน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และที่สำคัญคือ "ความร่วมมื
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล จัดกิจกรรมการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย: [15 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1105 ครั้ง
ความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกปัจจุบัน เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วการศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาในรั้วโรงเรียนเท่านั้นคงไม่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ