ตั้งจุดคัดกรองโรคมือเท้าปากเปื่อย โดย: [29 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) โดย: [29 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) โดย: [14 มีนาคม 2564] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดย: [24 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเปตองครู สพป.ชัยภูมิเขต 3 โดย: [24 ธันวาคม 2563] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 86 รายการ