คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส้มป่อยหมู่ที่ 12 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดย: [11 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 12 ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน
คุณธเรศ ครอบบัวบาน และครอบครัว บริจาคสีทาอาคารเรียน มูลค่า 300,000 ให้กับโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดย: [09 กุมภาพันธ์ 2564] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
คุณธเรศ ครอบบัวบาน และครอบครัว บริจาคสีทาอาคารเรียนและรั้ว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านส้มป่อยให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ยิ่งขึ้น มูลค่า 300,000
โรงเรียนบ้านส้มป่อยต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ โดย: [25 สิงหาคม 2559] เปิดอ่าน 451 ครั้ง
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มาเป็นประธานเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านส้มป่อย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย โดย: [09 มิถุนายน 2559] เปิดอ่าน 218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม) โดย: [25 เมษายน 2559] เปิดอ่าน 511 ครั้ง
โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 94 รายการ