โรงเรียนบ้านโนนเชือกคว้า 2 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ โดย: [01 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 409 ครั้ง
รางวัลชนะเลิศ ประกวดขับร้องเพลงไทย และวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เครื่องคู่
ประชาสัมพันธ์สัญจร(กฟผ.) ณ โรงเรียนบ้านโนนเชือก โดย: [07 มิถุนายน 2559] เปิดอ่าน 229 ครั้ง
โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชือก
โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย: [13 มกราคม 2559] เปิดอ่าน 526 ครั้ง
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" กิจกรรมสนุกสนานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ต้อนรับผอ.มานิตย์ พรหมทอง โดย: [13 มกราคม 2559] เปิดอ่าน 560 ครั้ง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนเชือก คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ต้อนรับ ผอ.มานิตย์ พรหมทอง มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านโนนเชือก
Bike for Dad ... โรงเรียนบ้านโนนเชือก โดย: [11 ธันวาคม 2558] เปิดอ่าน 602 ครั้ง
นายวุฒินันท์ ตันอุดม รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก นำคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 13 รายการ