โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดย: [19 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประชาสัมพันธ์การอบรมทางออนไลน์ ผ่านVideo conference ในสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19 โดย: [08 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เข้ารับการอบรมผ่านVideo conference
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [19 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [02 กุมภาพันธ์ 2563] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดย: [08 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 128 ครั้ง
กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม​ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 36 รายการ