จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 5 ข่าว โดย: [31 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 5 ข่าว
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 ข่าว โดย: [25 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 ข่าว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม รับธงประจำหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย: [22 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งมีพิธีรับมอบธงประจำหน่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นผู้มอบธงแ
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ข่าว โดย: [17 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 ข่าว
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2563 โดย: [14 มกราคม 2564] เปิดอ่าน 78 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด นร.ชั้น ป.4-6 ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ และหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 30 รายการ