การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน โดย: [31 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 338 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดย: [05 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 238 ครั้ง
นายวิญญู คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายบึงชวน โดย: [04 ธันวาคม 2560] เปิดอ่าน 239 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นเจ้าภาพการจัดการเเข่งขันกีฬาระดับเครือข่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย: [20 สิงหาคม 2560] เปิดอ่าน 160 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน " ช.ช.ว. เกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย: [20 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 242 ครั้ง
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 94 รายการ