บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน” โดย: [05 สิงหาคม 2563] เปิดอ่าน 111 ครั้ง
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังกะอาม พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน”
พิธีไหว้ครู โรงเรียนวังกะอาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [24 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 93 ครั้ง
โรงเรียนวังกะอาม ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
โรงเรียนวังกะอาม ดำเนินมาตรการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก โดย: [15 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
โรงเรียนวังกะอาม ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอีหล่อ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านวังกะอาม
โรงเรียนวังกะอาม รับการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย: [15 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
การนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย: [07 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 139 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางธณัณณัฐ คำยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ได้นำเสนอการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและร่วมกัน
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 42 รายการ