ติดตามและรายงานจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษาคม 2563 โดย: [09 มิถุนายน 2563] เปิดอ่าน 132 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) รับมอบเงินบริจาค โดย: [29 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 429 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) รับมอบเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จาก นางสาวณัฐกานต์ หุ่นธานี
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: [15 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 342 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๒ ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย: [08 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 298 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นำเด็กชายภูริ พริกจำรูญ เข้ารับมอบรถจักรยาน จำนวน ๑ คัน โครงการ ๒ ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) โดย: [06 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 287 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day)
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 36 รายการ