พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [03 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 107 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [03 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 109 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดย: [03 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ