รับมอบตู้หนังสือในบ้านเด็ก โดย: [14 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 31 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดย: [22 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 221 ครั้ง
ื โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนเข้าประชุมปฏิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุม โดย: [21 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 234 ครั้ง
นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค ผอ.ร.ร.บ้านกุ่มฯ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุม
พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา โดย: [09 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 612 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสืทธิประสาทวิชาให้กับลูกศิษย์ ในภาคเช้า สำหรับภาคบ่าย มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกุ่มฯ เพื่อส่งเสริม
โรงเรียนบ้านกุ่มฯ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย: [08 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 416 ครั้ง
นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค ผอ.ร.ร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ได้ประสานงานกับบริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด(มหาชน) ในการจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศ(English)ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้นป.1-6 ได้มีโอกาสในการเรียนรู้
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 32 รายการ