โรงเรียนบ้านท่าโป่งนำนักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง และการแปลความหมายภาษาอังกฤษ โดย: [27 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 98 ครั้ง
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ มอบนวัตกรรม "แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ" ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 โดย: [06 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 109 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 โดย: [06 ตุลาคม 2562] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 โดย: [17 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 163 ครั้ง
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย: [28 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 92 รายการ