ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดย: [02 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 122 ครั้ง
วันที่ 1 กันยยายน 2563 นายศรายุทธ ปาปะกัง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [02 กันยายน 2563] เปิดอ่าน 127 ครั้ง
วันที่ 1 กันยยายน 2563 นายศรายุทธ ปาปะกัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดย: [31 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 129 ครั้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ นายบุญกอง ปัดทุม ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดย: [31 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 129 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภูมิเพชร แคนเภาว์ ผู้ใหญ่บ้าบบ้านนายางกลัก และจิตอาสา
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านาประชาสัมพันธ์ โดย: [10 มกราคม 2559] เปิดอ่าน 431 ครั้ง
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 64 รายการ