พิธีไหว้ครู และกิจกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 โรงเรียนบ้านวังตาทเาว โดย: [07 มิถุนายน 2559] เปิดอ่าน 651 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมโครงการรุ้งหลากสี ปีการศึกษา 2558 โดย: [07 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 760 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมโครงการรุ้งหลากสี ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย: [02 มีนาคม 2559] เปิดอ่าน 631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว โดย: [09 กุมภาพันธ์ 2559] เปิดอ่าน 554 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน และประชุมผู้ปกครอง
รงเรียนบ้านบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย: [11 มกราคม 2559] เปิดอ่าน 375 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 คำขวัญ "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 7 รายการ