โรงเรียนหินฝนวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย: [29 กรกฎาคม 2563] เปิดอ่าน 87 ครั้ง
หินฝนวิทยาคม อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย: [07 พฤษภาคม 2563] เปิดอ่าน 136 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 2562 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [04 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 181 ครั้ง
โรเรียนหินฝนวิทยาคม กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดย: [31 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 219 ครั้ง
การกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนหินฝนวิทยาคม โดย: [19 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 128 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 22 รายการ